Wyładowanie elektryczne powodują liczne uszkodzenia urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Na terenie małopolski zapowiadane są w najbliższym czasie częste wyładowania atmosferyczne.
W celu ochrony swoich urządzeń zalecamy wyłączenie z prądu wszelkich urządzeń jak również odłączenie od telewizorów oraz modemów kabli sygnałowych.