Informujemy, że ESKA TV S.A. wystąpiła do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o zmianę koncesji poprzez zmianę nazwy programu telewizyjnego z „HIP HOP TV” na „ESKA ROCK TV”.

Powyższa zmiana jest planowana na dzień 1 września 2017 r.